ผลงานของแนนนู ทิปิเทีย

เขตน่าน จันทิมาธร ผลักดันตัวเองให้ประสบความสำเร็จในการทำงานที่มีคุณภาพมากขึ้นในอาชีพการผลิตดนตรี มองไปที่ความสามารถทางเทคนิคของเขาและพัฒนาสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง 

 

งานเสียงของ แนนนู ทิปิเทีย มาจากรากเหง้าในตัวของเขาที่เต็มไปด้วยความหลงใหลในเสียง & ดนตรีตลอดชีวิต เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิหลัง, ประสบการณ์และโครงการเสียงล่าสุดของเขา

ภาพยนตร์

งานแนวทดลอง

TVC

• เสียงสื่อผสม

Untitled_edited.jpg